Wczytuję dane...
Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SALONGRZEJNIKOW.PL

§ 1

Postanowienia ogólne

1.       Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów na odległość na terenie Rzeczypospolitej Polskiej , za pośrednictwem internetu.

2.       Informacje na temat towarów sklep SALONGRZEJNIKOW.PL zamieszcza na stronie http://www.salongrzejnikow.pl

3.       Sklep obsługiwany jest przez przeglądarki internetowe Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome.

§ 2

Oferta

1.      Przedmiotami transakcji prowadzonych poprzez strony transakcji w sieci Internet są produkty wymienione w ofercie, przedstawione na stronie www Sklepu Internetowego  SALONGRZEJNIKOW.PL w chwili składania zamówienia.

2.       Wszystkie ceny towarów znajdujących się w Sklepie są podane w polskich złotych i zawierają podatek VAT (ceny brutto).

3.       Produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe i posiadają wymagane atesty i zezwolenia dopuszczające do obrotu na terenie Polski.

4.      Opisy produktów mają charakter informacyjny, podstawą do reklamacji zakupionego towaru co do parametrów technicznych, kompletności części, koloru itp. jest  specyfikacja producenta.

5.       Zawartość Sklepu Internetowego SALONGRZEJNIKOW.PL nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego.

6.       Wszystkie wymienione produkty i nazwy, filmy są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

§ 3

Właściciel sklepu

1.      Właścicielem sklepu internetowego SALONGRZEJNIKO.PL znajdującego się na stronie http://www.salongrzejnikow.pl  jest PINKFOX Dorota Cyrańska,  43-300 Bielsko-Biała ul. Sobieskiego 105/311,  NIP: 553-240-78-45, REGON: 362595790

§ 4

Składanie i przyjmowanie zamówień

1.      Zamówienia może dokonać osoba pełnoletnia lub firma. Składanie zamówień w Sklepie Internetowym SALONGRZEJNIKOW.PL odbywa się poprzez wypełnienie formularza zamówienia  znajdującego się na stronie produktu po uprzedniej rejestracji lub bez rejestracji.

2.      Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 14,00, oraz złożone w dni wolne rozpatrywane będą od  godziny 9.00  następnego dnia roboczego.

3.      Za zamówienie przyjęte do realizacji rozumie się zamówienie złożone w formie pisemnej ( e-mail zamowienia@salongrzejnikow.pl ) lub telefonicznie, potwierdzone przez naszego  konsultanta i potwierdzone wysłaniem dokumentu ProForma, lub emaila potwierdzającego.

4.      Sklep SALONGRZEJNIKOW.PL zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia bez podania przyczyny,  które nie zostało potwierdzone, dokument ProForma generuje się  automatycznie lub jest wysyłany drogą mailową  i  jest podstawą do regulowania należności.

5.      Złożenie zamówienia przez Nabywcę i prawidłowe potwierdzenie zamówienia jest równoznaczne z upoważnieniem Sklepu Internetowego SALONGRZEJNIKOW.PL  do wystawienia  faktury VAT bez konieczności uzyskania podpisu Nabywcy, 

6.      Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę PINKFOX Dorota Cyrańska  danych osobowych zawartych w zamówieniu,  zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych Dz.U.Nr 133 poz. 883.

7.      W przypadku większych zamówień sklep SALONGRZEJNIKOW.PL zastrzega sobie prawo do ich realizacji w osobnych partiach o czym klient będzie poinformowany.

8.      W momencie wysyłki zamówionych produktów, Kupujący otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą szczegóły dotyczące przesyłki, adres internetowy strony  umożliwiającej kontrolę przesyłki oraz szczegółowe instrukcje dotyczące odbioru przesyłki od kuriera.

9.      Umowa kupna-sprzedaży towaru pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym zawierana jest w chwili dokonania akceptacji zamówienia przez Kupującego, którego potwierdzenie  przyjęcia otrzymał od Sprzedającego na podany w zamówieniu adres poczty elektronicznej, a w przypadku zamówień telefonicznych potwierdzenia przez  Kupującego  zawartości wypełnionego przez przedstawiciela Sprzedawcy formularza oraz  potwierdzenia zawartości zamówienia po jego odczytaniu.   

10.     Dowodem sprzedaży w Sklepie internetowym jest faktura VAT wystawiana przez Sprzedawcę Kupującemu i wysyłana na podany przez Kupującego adres. 

§ 5

Zwroty ,Korygowanie Zamówień oraz Anulowanie Zamówień

1.      Korygowanie zamówień: na prośbę klienta, przekazaną e-mailem lub telefonicznie, można dokonać zmian w złożonym zamówieniu - oczywiście jeśli zamówienie nie zostało  jeszcze zrealizowane.

2.      Stan realizacji zamówienia: aby sprawdzić stan realizacji zamówienia, należy skontaktować się poprzez email lub telefonicznie z handlowcem. Handlowiec udzieli informacji  o stopniu zaawansowania w kompletacji zamówienia.

3.      Rezygnacja z zamówienia: jeśli zamówienie nie zostało jeszcze skompletowane (to znaczy zamówiony towar nie został jeszcze wysłany do nas od naszych dostawców) -  można zamówienie anulować drogą emailową lub telefonicznie. W każdym takim przypadku handlowiec odpowiedzialny za realizację zamówienia musi sprawdzić stan jego  realizacji i określić, czy istnieje możliwość odstąpienia od zamówienia.

4.      W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia z przyczyn zależnych od sklepu internetowego SALONGRZEJNIKOW.PL bądź producenta, kwota która została wpłacona na  konto sprzedającego zostanie zwrócona w całości na konto kupującego.

5.      Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt  niebezpieczny (Dz.U.2014.827), Kupujący będący Konsumentem, może zrezygnować (w drodze odstąpienia) z produktu zakupionego w Sklepie internetowym bez podania przyczyny,  składając stosowne oświadczenie na piśmie w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie pisma zawierającego  oświadczenie o odstąpieniu.

6.      W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie  niezmienionym. (chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu), tj. w okresie liczonym od dnia wydania Konsumentowi produktu nie może dojść do:

a)      mechanicznego uszkodzenia produktu (w szczególności: obicie, pęknięcie, zalanie), lub 

b)      wystąpienia braku jakiegokolwiek z tych elementów produktu, które stanowią jego integralną część w znaczeniu technologicznym, funkcjonalnym lub estetycznym, chyba, że powyższe  nastąpiło w wyniku niezgodności produktu z umową w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie  Kodeksu Cywilnego.

c) Brak możliwości zwrotu Towaru „na zamówienie” czyli towaru specjanie wyprodukowanego na życzenie klienta.

7.       Produkt podlegający zwrotowi powinien być zapakowany oryginalnie w sposób umożliwiający jego bezpieczny transport. Produkt powinien być wysłany nie później niż w terminie 14  dni od daty odstąpienia. W celu ułatwienia procedury zwrotu produktu prosimy o  skontaktowani się ze sklepem internetowym SALONGRZEJNIKOW.PL celem ustalenia szczegółów  zwrotu produktu. Uwaga w przypadku grzejników marki PURMO zapakowanych oryginalnie w termokurczliwy blister wraz z narożnikami, które są integralną formą zabezpieczeń oraz ochroną przed uszkodzeniem oraz zarysowaniami podczas instalacji - zwrot grzejnika w rozdartym blistrze nie będzie rozpatrywany. Grzejnik w tej formie jest produktem nepełnowartościowym i nie podlega zwrotowi. 

8.  Foxshop.pl zastrzega sobie brak możliwości zwrotu Towaru na zamówienie, czyli Towaru zamawianego na wyłączne życzenie klienta (Kolor na życzenie Klienta, dodatkowe otwory w grzejnikach lub zasobniku, nietypowa szerokość lub wysokość)

9. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.” lub „Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności
przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.   

§ 6

Realizacja zamówień

1.      Zamówione produkty dostarczane są do Kupującego za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi kurierskie. Wysyłka towaru następuje w przeciągu od 1 do 5 dni  (Jeśli towar jest dostępny na magazynie) po potwierdzeniu wpłaty na konto, chyba że przy produkcie na stronach sklepu podany był inny termin dostawy. W przypadku  braku towaru w magazynie centralnym, Klient jest natychmiast informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia.

2.      Koszt transportu widoczny jest w momencie składania zamówienia na stronie internetowej SALONGRZEJNIKOW.PL

3.      Przed odebraniem przesyłki od kuriera, Kupujący powinien  sprawdzić, czy przesyłka nie uległa uszkodzeniu podczas transportu. Należy zwrócić szczególną uwagę na stan  taśm i plomb zabezpieczających przesyłkę, rozerwania oraz wszelkie wgniecenia opakowania zewnętrznego oraz obecności naklejek ostrzegawczych. W czasie odbioru prosimy o dokładne obejrzenie towaru, w razie podejrzenia uszkodzenia, również jego zawartości. Odbierając towar, Klient potwierdza jego pełnowartościowość i przyjmuje się, że produkt został wydany bez wad(dotyczy to jakości powierzchni i uszkodzeń mechanicznych) natomiast wady fabryczne oraz defekty rozpatrywane są gwarancyjnie.

4.     W przypadku gdy uszkodzone jest opakowanie przesyłki, plomby i/lub taśmy zabezpieczające, bądź sam towar lub też otrzymany produkt jest niekompletny, Kupujący  powinien odmówić przyjęcia przesyłki (dla płatności gotówką przy odbiorze). Przy innej formie płatności Kupujący powinien sporządzić protokół szkody w obecności kuriera.  Protokół szkody powinien zawierać: 

·         wyszczególnienie uszkodzeń (rozerwania, wgniecenia opakowania) oraz ewentualnych braków,

·         informacje o zabezpieczeniach (wewnętrznych i zewnętrznych) przesyłki,

·         informację o naklejkach ostrzegających, w szczególności  „Góra dół”,

·         datę i godzinę doręczenia.

5.  Protokół szkody" musi zostać przesłany przez e-mail na adres zamowienia@salongrzejnikow.pl do 7 dni roboczych. Na podstawie protokołu rozpatrywana jest reklamacja. Jeżeli przesyłka nie zostanie sprawdzona w momencie odbioru (przy kurierze) i nie zostanie spisany protokół szkody - reklamacja nie będzie rozpatrzona. Oryginał protokołu szkody musi zostać u odbiorcy przesyłki, a następnie dostarczony do firmy PINKFOX Dorota Cyrańska  43-300 Bielsko-Biała ul. Sobieskiego  105/311

6.   Dodatkowo Kupujący powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji oraz podjęcia odpowiednich działań jeszcze w obecności kuriera.

7.  Dedykowany Transport Foxshop realizowany jest od godz. 7:00 do godz. 16:00 z oddziałów w całej Polsce lub Magazynu centralnego usługa nie zawiera wnoszenia grzejników przez kierowcę a jedynie wypakowanie towaru na plac z samochodu dostawczego.

8. zas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.” lub „W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.”

§ 7

Płatności

1.     Wyboru sposobu płatności dokonuje Kupujący w momencie złożenia zamówienia.

2.     Przewiduje się następujące formy płatności:

  • płatność gotówką przy odbiorze
  • płatność gotówką za pobraniem – Kupujący przy odbiorze przesyłki od kuriera dokonuje płatności kwoty będącej sumą kosztów ceny produktu, dostawy
  • przedpłata przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy – Kupujący wpłaca na numer konta podany w potwierdzeniu zamówienia kwotę będącą sumą kosztów ceny  produktu, dostawy
  • płaności ekspresowe, PayU oraz Paynow umożliwiające płatność kartami, Google Pay, Blik,.

3. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami poprzez PAYNOW jest Blue Media S.A.

4. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

§ 8

Reklamacje i gwarancje

Zalecamy, aby skorzystali Państwo z możliwości sprawdzenia zawartości przesyłki w obecności kuriera lub kierowcy. W razie jakichkolwiek zastrzeżeń możliwe jest spisanie protokoły szkody. Jeśli kurier nie będzie dysponował odpowiednimi formularzami, można spisać go ręcznie. Kurier ma obowiązek poczekać na wykonanie tych czynności - jest to w cenie przesyłki, za którą Państwo płacą. Protokół szkody jest niezbędnym elementem podczas rozpatrywania reklamacji z tytułu uszkodzeń czy zaginięcia paczki podczas transportu. 

1.     W przypadku niezgodności towaru z umową Kupujący powinien niezwłocznie poinformować o tym Sklep internetowy SALONGRZEJNIKOW.PL, wysyłając e-mail pod adres  zamowienia@salongrzejnikow.pl, lub telefonicznie, a następnie na koszt Sprzedawcy przesłać reklamowany produkt za pośrednictwem firmy kurierskiej wraz z pismem określającym  charakter niezgodności towaru z umową oraz zawierającym żądanie usunięcia określonej niezgodności.  

2.     W przypadku uszkodzenia towaru warunki postępowania określa § 6 punkt 3,4,5,6.

3.     Czas reakcji na zgłoszoną reklamację wynosi 7 dni robocze. Czas realizacji reklamacji (wymiana, ewentualnie naprawa sprzętu) wynosi od 3-25 dni roboczych (w zależności od rodzaju towaru). Czas realizacji  reklamacji może się wydłużyć w zależności od dostępności towaru w magazynach dostawców.

4.     Wszystkie produkty oferowane w Sklepie internetowym SALONGRZEJNIKOW.PL posiadają gwarancję jakości producenta bądź importera, która jest realizowana na terenie  Rzeczpospolitej Polskiej. Szczegółowe warunki gwarancji są określone na karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta, którą Kupujący otrzymuje wraz z produktem.

5.     Warunkiem korzystania z gwarancji jakości jest uruchomienie i montaż zamówionego produktu przez pracowników autoryzowanego serwisu producenta danego produktu,  chyba że dokument gwarancji stanowi inaczej.

6.     Okres gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronie internetowej SALONGRZEJNIKOW.PL lub na załączonej do produktu karcie gwarancyjnej.

7.     Wszelkie roszczenia wynikające z realizacji uprawnień z tytułu udzielonej gwarancji jakości należy kierować bezpośrednio do podmiotów udzielających gwarancji jakości.

8.     Jeżeli produkt nie posiada karty gwarancyjnej producenta, podstawę gwarancji stanowi dowód zakupu.

§ 9

Postanowienia końcowe

1.     Złożenie zamówienia w Sklepie internetowym oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu w wersji obowiązującej w dniu złożenia zamówienia. 

2.      Zawartość Internetowego Sklepu SALONGRZEJNIKOW.PL  nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego art. 543 . Wszelkie informacje na temat sprzętu w ofercie  Internetowego Sklepu SALONGRZEJNIKOW.PL są zgodne z danymi katalogowymi producentów. Sklep SALONGRZEJNIKOW.PL zastrzega sobie prawo do ewentualnych błędów.

3.     Rozstrzygnięcie ewentualnych sporów powstałych między Sprzedawcą a Kupującym, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu  na siedzibę Sprzedawcy.  

4.      Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera klienta (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.

5.      Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

6.      Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.05.2016 i  jego postanowienia stosuje się do wszystkich zamówień złożonych po tym dniu.