Wczytuję dane...
Prawo do odstąpienia od umowy

Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt  niebezpieczny (Dz.U.2014.827), Kupujący będący Konsumentem, może zrezygnować (w drodze odstąpienia) z produktu zakupionego w Sklepie internetowym bez podania przyczyny,  składając stosowne oświadczenie na piśmie w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie pisma zawierającego  oświadczenie o odstąpieniu.

W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie  niezmienionym. (chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu), tj. w okresie liczonym od dnia wydania Konsumentowi produktu nie może dojść do:

a)      mechanicznego uszkodzenia produktu (w szczególności: obicie, pęknięcie, zalanie), lub 

b)      wystąpienia braku jakiegokolwiek z tych elementów produktu, które stanowią jego integralną część w znaczeniu technologicznym lub funkcjonalnym, chyba, że powyższe  nastąpiło w wyniku niezgodności produktu z umową w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie  Kodeksu Cywilnego.

 Produkt podlegający zwrotowi powinien być zapakowany w sposób umożliwiający jego bezpieczny transport. Produkt powinien być wysłany nie później niż w terminie 14  dni od daty odstąpienia. W celu ułatwienia procedury zwrotu produktu prosimy o  skontaktowani się ze sklepem internetowym SALONGRZEJNIKOW.PL celem ustalenia szczegółów  zwrotu produktu.

SALONGRZEJNIKOW.PL  zastrzega sobie brak możliwości zwrotu Towaru na zamówienie, czyli Towaru zamawianego na wyłączne życzenie klienta (Kolor na życzenie Klienta, dodatkowe otwory w grzejnikach lub zasobniku, nietypowa szerokość lub wysokość oraz produktów na specjlane zamówienie z terminem realizajci 15-25 dni roboczych). Poniżej wzór odstąpienia od umowy:    

……………………………………………..

……………………………………………..

……………………………………………..
dane składającego oświadczeniePINKFOX Dorota Cyrańska

Ul.Jana III Sobieskiego 105/311

43-300 Bielsko-Biała 

OŚWIADCZENIE 
O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 

Niniejszym oświadczam, iż odstępuję od umowy sprzedaży ………………………………………………… (przedmiot sprzedaży) zawartej w dniu …………. .

Podstawą powyższego odstąpienia od umowy jest § ….. w/wym. umowy sprzedaży, który przyznaje takie uprawnienie Kupującemu w terminie 14 dni od jej zawarcia.

Wskazuję, iż wskutek odstąpienia od umowy, ta jest uważana za niezawartą, a strony są obowiązane do wzajemnego zwrotu świadczeń, w stanie niezmienionym. Wobec powyższego wnoszę o niezwłoczny zwrot ceny, zapłaconej przeze mnie, w wysokości ………….. zł. Ponadto oświadczam, iż przedmiot sprzedaży zostanie zwrócony Panu w dniu ………………… w stanie niezmienionym.

Z poważaniem,

……………………………